brodnaddyji
Tisk

Poděkování

Poděkování

 

 

Dne 7.4.2012 proběhla v naší obci společná akce „ Vysaď si svůj strom“. Všichni občané byli o této akci informovaní prostřednictvím letáku, který naši zaměstnanci vhazovali do každého domu.

 

Všichni ti, kteří přišli tuto akci podpořit a pomohli nám zasadit připravené stromy, budou evidováni na Obecním úřadě Brod nad Dyjí a posléze v kronice a jejich vysazené stromy budou označeny jejich jmenovkou.

 

Jelikož nepřišlo tolik lidí, aby si každý vysadil jeden strom, byli jsme velmi rádi, že většina těch, kteří si zasadili „svůj strom“, neodešli domů, ale pomáhali sázet dál s ostatními, aby se dosadila plánovaná alej.

 

Všichni si vzájemně pomáhali a byla to krásná spolupráce. Na konci přišel úžasný pocit, že tito lidé pomohli k tomu, že bude naše obec „kvetoucí a zelenější“.

 

Dovolte mi touto cestou poděkovat vám, kteří jste nám přišli pomáhat sázet určené stromy. Velmi si toho vážím a vedu v patrnosti to, že vám jde skutečně o to, aby naše obec vzkvétala J. Děkuji vám za spolupráci, která byla naprosto úžasná, za solidaritu, kterou jste prvotřídně předvedli, za dobrou náladu, kterou jste rozdávali, za společenství, které jste posílili, za odhodlání dokončit výsadbu, za to, že jste podpořili obec, za to, že jste ukázali, že jsou v Brodě lidi, kteří umí pro svou obec udělat něco víc, než jen kritizovat.

 

S velkou úctou všem, kteří se výše uvedené akce zúčastnili!

 

                                                                                                     

                                                                                                   Starostka

Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 BŘEZÍ
Telefon: 519 519 147 | E-mail: info@brodnaddyji.cz
BÚ:
3227753369/0800 | ID datové schr.: yc4azyi

pondělí (úřední den): 7.30-11.30 a 12.00-17.00 | úterý až pátek: 7.30-11.30 a 12.00-15.00