brodnaddyji
Tisk

Nová výsadba v obci

Nová výsadba dřevin v obci

 

Vážení občané,

 

Obecní úřad povolil skácení poškozených dřevin, které ohrožovaly zdraví ,bezpečnost občanů a jejich majetku. Obec má samozřejmě prioritní zájem, aby se obec „zelenala a kvetla“ a proto má připravenou koncepci a projekt nové výsadby zeleně.

 

Kácení stromů vyvolalo velký rozruch a divoké diskuse. Bohužel si žádný stěžovatel nepřišel pro informace na obecní úřad, kde bychom mu rádi vysvětlili nejen důvody ke kácení, ale i záměry obce o novou výsadbu, kterou si obec určila nejen za pokácené stromy, ale i pro rozvoj zeleně v obci a posílení přírodního a estetického charakteru obce.

 

Lehké je kritizovat a ještě lehčí je nenést za své jednání zodpovědnost. Pro občany zajímající se o letošní kácení stromů poskytujeme informaci o tom, že byla na Obecním úřadě Brod nad Dyjí provedena kontrola ve věci povolování kácení dřevin a ochrana přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kterou provedla Česká inspekce životního prostředí.

 

Česká inspekce životního prostředí ve svém protokolu o kontrole potvrdila správnost rozhodnutí obecního úřadu, místní kontrolou shledala důvody kácení za opodstatnělé. Po konzultaci obecních záměrů nové výsadby v obci, vyslovila chválu ve věci záměru obce o posílení přírodního potenciálu obce.

 

V blízké době bude vyhlášena akce „ Zasaď si svůj strom“, kde obec dle chystaného projektu nakoupí stromy k výsadbě, které si budou moci vysadit sami občané na určených místech. Podrobně vás budeme o projektu informovat, až budeme dle doporučení zahradníků ( odborníků) znát vhodný termín pro výsadbu.

 

Věříme, že se této akce zúčastníte a především také ti, kteří letošní skácení ohrožených dřevin ostře kritizovali ( tedy pokud jim opravdu jde o zeleň v obci a ne o to, že si skácené dřevo neodvezl domů právě „on“).

 

Budeme se těšit na společnou akci!

Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 BŘEZÍ
Telefon: 519 519 147 | E-mail: info@brodnaddyji.cz
BÚ:
3227753369/0800 | ID datové schr.: yc4azyi

pondělí (úřední den): 7.30-11.30 a 12.00-17.00 | úterý až pátek: 7.30-11.30 a 12.00-15.00