Tisk

Nebezpečný odpad

Vážení občané,

 

dne 7.4.2012 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad můžete v době od 11:45 - 12:45 hod. odevzdat před obecním úřadem. Dále bude dne 7.4.2012 v obci přistaven "putující kontejner" na elektroodpad.

Zároveň od 6.4. do 9.4. 2012 bude u skládkového dvora přistaven velkoobjemový kontejner na ostatní komunální odpad. V sobotu 7.4.2012 od 9-13 hod. bude otevřen skládkový dvůr, kde můžete odevzdat kovový šrot.