brodnaddyji
Tisk

Popelnice na tříděný odpad

Važení občané,

v sobotu jste obdrželi popelnice na tříděný odpad. Výsyp popelnic se bude provádět jednou měsíčně. Jakmile obdržíme od svozové firmy termíny svozu, budeme vás o nich informovat. Některé popelnice nebyly polepeny nálepkami s výčtem odpadů, které do nich patří. Tyto nálepky jsou objednány u svozové firmy. Jakmile budou tyto nálepky k dispozici, budete si je moci na Obecním úřadě Brod nad Dyjí vyzvednout. Do popelnic ukládejte pouze odpad, který do nich patří.

Všechny poplenice jsou opatřeny kódy, podle kterých budeme zjišťovat, kdo a jak odpady třídí. Mnozí z vás jste již zaslechli zprávu o tom, že se projednává nový zákon o místních poplatcích, dle kterého se určuje právě i poplatek za odpady. V současné době zákon ukládá maximální výši poplatku. Dle nově navrhovaného by nebyla stanovena maximální výše poplatku, tento poplatek by mohly obce vybírat podle skutečných nákladů na svoz odpadů.

Z tohoto důvodu bude vaše zodpovědné třídění znamenat nejen snížení nákladů za uložení odpadu na skládku, ale především určení výše poplatku za odpady, který budete obci odvádět. Obec vám poskytla pro třídění odpadu maximální podmíky:

- nádoby na TKO

- nádoby na papír a plast

- nádoby na bioodpad ( ještě několik volných nádob k dispozici na OÚ)

  Nyní bude záležet na vás, jak systém možnosti třídění využijete a budete si všímat i ostatních ,kteří svým nakládáním s odpady ovlivňují i výši vašeho poplatku za odpady.

Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 BŘEZÍ
Telefon: 519 519 147 | E-mail: info@brodnaddyji.cz
BÚ:
3227753369/0800 | ID datové schr.: yc4azyi

pondělí (úřední den): 7.30-11.30 a 12.00-17.00 | úterý až pátek: 7.30-11.30 a 12.00-15.00