Tisk

Dotace hřbitov

Dotace hřbitov

Obec získala dotaci na první etapu opravy hřbitova. Na jaře by se mělo začít s opravou přední zdi a část boční zdi směrem od kostela k objektu bývalé márnice. Opraveny budou vstupní brány, předmětná část prostoru bude vyčištěna a osázena novými dřevinami. Kamenný chodník bude dosypán zeminou a zatravněn, aby se nášlapové kameny zafixovaly. Předpokládané náklady na tuto akci: 620.000,-Kč, z toho dotace: 450.000,-Kč.