Tisk

Statistické údaje pohybu obyvatel

Statistický přehled obyvatel za rok 2011 v obci Brod nad Dyjí

Počet obyvatel k 1. 1. 2010

481 

Počet obyvatel k 31. 12. 2010

486
z toho 230 mužů 256 žen
přihlášených 28
odhlášených 7
narozených 2
zemřelých 11

Věkové složení obyvatel k 31.12.2011

0 - 15 let 72 obyvatel 14,81%
16 - 17 let 18 obyvatel 3,70%
18 - 65 let
ekonomicky aktivní obyvatelé 
325 obyvatel 66,87%
66 - 75 let 42 obyvatel 8,64%
76 - 100 let 33 obyvatel 6,79%

 

průměrný věk mužů 41,1 let
průměrný věk žen 41,6 let
statistický průměrný věk obyvatel celkem 41,3 let