Žádost Mysliveckého spolku

Zdejší Myslivecký spolek Brod nad Dyjí žádá, aby v následující době  majuitelé psů a koček zamezili volný pohyb  v místní honitbě.

V současné době zvěř klade svá mláďata a proto je nutné zvěři zajistit klid.

Na zdánlivě opuštěná mláďata nesahejte a ani neberte domů. Jsou jen odložená.

Myslivecký spolek děkuje za pochopení

Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 BŘEZÍ
Telefon: 519 519 147 | E-mail: info@brodnaddyji.cz
BÚ: 3227753369/0800 | ID datové schr.: yc4azyi
pondělí (úřední den): 7.30-11.30 a 12.00-17.00 | úterý až pátek: 7.30-11.30 a 12.00-15.00