VÍTÁNÍ OBČÁNKU

________________________________________________________________________________________________________________

Pokud budete mít zájem o slavnostní uvítání Vašeho dítěte,
stačí sdělit tuto skutečnost na Obecní úřad v Brodě nad Dyjí,
kde s Vámi bude dohodnut
termín vítání.

Termín je možné dohodnout osobně vždy v pondělí od 8.00 do 17.00 hodin

_____________________________________________________________

Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 BŘEZÍ
Telefon: 519 519 147 | E-mail: info@brodnaddyji.cz
BÚ: 3227753369/0800 | ID datové schr.: yc4azyi
pondělí (úřední den): 7.30-11.30 a 12.00-17.00 | úterý až pátek: 7.30-11.30 a 12.00-15.00